Dreamshot
geboren: 2013-12-28 Züchter USA Besitzer: Phönix (RA)
22,00 €
38,00 €
10/823120 US 3012574873 aAa 324 A2/A2
Shotglass v. Snowman
Xena
(3)VG 85
3/3 13172 3,61 475 3,31 436
2 16753 3,88 650 3,24 543
Bookem
Dreary
(1)VG 86
1/1 10886 3,81 415 3,43 373
1 10886 3,81 415 3,43 373
Boliver
Dabble
(3)EX 91
v. Outside

Nutzungsdauer & Gesundheit

Wünschenswert mittlerer Rahmen & funktionaler Typ

Festangesetzte, hohe Euter

Dreamgirl <